Kies voor het leven, kies voor een Christelijke zorgverzekering.

De Pro's van Pro Life

De Pro's van Pro Life

 

Extra huishoudelijke hulp

Extra huishoudelijke ondersteuning na zwangerschap en bevalling. Deze hulp is een aanvulling op de kraamzorguren zoals vastgesteld in het landelijk indicatieprotocol. Deze hulp dient direct aansluitend op de kraamzorguren verleend te worden.

Vervangende mantelzorg tijdens vakantie

Vervangende verzorging thuis door vrijwilligers bij afwezigheid van de vaste mantelzorger(s) van een gehandicapte of dementerende Pro Life verzekerde.

Terminale zorg door vrijwilligers thuis

Vrijwilligersorganisatie die is aangesloten bij het steunpunt van de landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg en de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)

Palliatieve zorgverlening (Hospice)

Ingeval een Pro Life verzekerde in een terminale fase niet langer thuis kan worden verpleegd, maar in een hospice-instelling.

Aanvullende eerstelijnspsychologische zorg

Aanvulling op kortdurende consulten eerstelijns-psychologische zorg in de hoofdverzekering.

(Kortdurende) psychosociale hulp

Oncologische psychosociale hulp en psychosociale hulp ten behoeve van chronisch zieken.

Eerstelijnspsychologische zorg (eigen bijdrage)

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage eerstelijnspsychologische zorg die verschuldigd is ten laste van de hoofdverzekering. (naast reguliere zorgaanbieders heeft men ook toegang tot vele christelijke zorgverleners).

Overige psychische zorgverlening

Psychosociale hulpverlening door leden van christelijk koepels: CVPPP en NVVCH voor zover deze niet vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Zorghotel en/of herstellingsoorden

Behandeling in een centrum dat hulp biedt aan personen na een lichamelijke ziekte en/of daar aan verbonden medische behandeling gedurende 24 uur per dag tijdelijke opvang, begeleiding en verpleging nodig hebben.

Lidmaatschap patiëntenvereniging en ouderenbond (waaronder NPV en PCOB)

Lidmaatschapskosten van een patiëntenvereniging en/of ouderenbond die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) of Chronisch zieken en Gehandicpten Raad (CG Raad)

Vruchtbaarheidsmethoden

NFP (Natural Family Planning), Cycluscomputer voor anticonceptie of gezinsvorming en cursus Fertility Care..

NPV-Levenswensverklaring

Deze verklaring is een uiterste wilsbeschikking met betrekking tot medische en verpleeg- kundige zorg voor situaties waarin verzekerde zijn wil niet meer zelf kan vormen en uiten.

Laatste item